الگویی عملی برای تربیت منش اثربخش

نویسنده: دکتر توماس لیکونا مترجم : موسسه مطالعات نسل (متن) در مورد نویسنده: دکتر توماس لیکونا (Thomas Lickona) روان‌شناس رشدی و استاد بازنشسته تعلیم و تربیت دانشگاه ایالتی نیویورک در کورتلند است. وی در این دانشگاه مرکز سوادهای چهارم و…

گام‌های تأسیس مدرسه‌ی غیردولتی موفق بر اساس پژوهش داده بنیاد

این پژوهش به سفارش موسسه متن در سال 1394 زیر نظر آقای دکتر حمید رحیمیان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) و آقای دکتر محمد ضیائی موید (دانش‌آموخته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش از دانشگاه تهران) به انجام رسید…