نویسنده: جین کلاندینین

مترجم: موسسه مطالعات نسل (متن)

در مورد نویسنده: دکتر جین کلاندینین، استاد و مدیر بنیانگذار مرکز تحقیق و توسعه آموزش معلمان در دانشگاه آلبرتا است. وی که یک معلم، مشاور و روانشناس سابق است، نویسنده هجده کتاب و تعداد زیادی مقاله است. او نویسنده کتاب‌ها و مقالات زیادی در مورد دانش معلم، تحقیق روایتی و مطالعات برنامه درسی است.

مطالعات اخیر وی عبارت است از پرسش‌های روایتی در مورد تجربیات جوانی که زود مدرسه را ترک می‌کنند، فرسودگی شغلی معلم در اوایل کار،تجارب جوانان و خانواده‌های میراث بومیان و تجارب یادگیری حرفه‌ای مدیران مدارس.

 

«دریافت فایل»