خانم دکتر شهین ایروانی روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶، برای درس «سمینار آشنایی با مسائل آموزش و پرورش ایران» در رشته‌ی «تاریخ و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت»، از آقای محمدحسین کرباسچیان دعوت کرد تا در این کلاس حاضر شود و به سؤالات او و دیگر دانشجويان پاسخ دهد. سؤالات در سه محور کلی (توصیفی از سیاست‌های کلیدی و اصلی مدرسه، سیاست‌های تربیتی مدرسه، انواع مشکلات و چالش‌های پیش روی مدرسه) تنظیم شد و از قبل در اختیار آقای کرباسچیان قرار گرفت و در انتهای کلاس هم سؤالاتی از جانب دانشجویان و خارج از سؤالات اولیه پرسیده شد. متن پیش رو حاصل پیاده‌سازی فایل این جلسه و سپس تنظیم و ویرایش آن است.

 

«دریافت فایل»