feghhe-madrese_image

فقه مدرسه؛ الگوی تحلیل فقهی مسائل مدرسه

امتیاز:


:small_orange_diamond: در عصر کنونی، نهاد مدرسه سهم به‌سزایی در تربیت فرزندان متدین دارد. فعالیت در مدارس باید هم‌چون سایر اعمال و رفتارهای انسان در چارچوب دستورات دین قرار بگیرد. در جایی که یکی از اهداف مدرسه‌داری، تربیت دینی است، این موضوع بیش‌تر اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه بدون مراعات چارچوب‌های شرعی تربیت دینی محقق نمی‌شود.

:small_orange_diamond: کتاب «فقه مدرسه» در پرتو همکاری مشترک و مستمر مربیان باتجربه‌ی عرصه‌ی تعلیم و تربیت دینی مدرسه و برخی از فضلای حوزوی پدید آمده و عهده‌دار آن است که یک الگوی مناسب برای تطبیق فرایند تعلیم و تربیت و شیوه‌های تصمیم‌سازی در مدرسه با فقه اهل‌بیت عرضه نماید.

:small_orange_diamond: کتاب پیشِ‌رو، حاصل نشست‌های فراوان عدّه‌ای از متخصّصان حوزه‌ی فقه با متخصّصان امر تعلیم و تربیت در حوزه‌ی تبیین مسائل خرد مدرسه است که به‌تدریج، مراحل کمال خود را طی کرده و با نظارت علمی حجة الاسلام و المسلمین فائق به نگارش در آمده است.

:small_orange_diamond: این کتاب در 5 گفتار تدوین شده است:
:white_small_square:گفتار اول: چیستی و ضرورت فقه مدرسه
:white_small_square:گفتار دوم: موضوع شناسی فقهی در مدرسه
:white_small_square:گفتار سوم: تحلیل فقهی مسائل مدرسه
:white_small_square:گفتار چهارم: نمونه‌های تحلیل فقهی مسائل مدرسه
:white_small_square:گفتار پنجم: الگوی اجرایی فقه مسائل مدرسه

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
امتیاز شما:
CAPTCHA Image