wzayf-mlm-rahnma-dr-mdrsh_image

سومین جلد از مجموعه نظام معلم‌راهنمایی، به وظایف معلم راهنما در مدرسه می‌پردازد؛ عنوانی که از آن گاهی به عنوان سرپرست ، مشاور یا مسئول پایه یاد می شود و از آن جایگاه ، فعالیت‌های بخش های مختلف مدرسه در ارتباط با دانش‌آموزان یک پایه سامان پیدا می کند.

قطع کتاب
رقعی
تعداد صفحات
135
0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
امتیاز شما:
CAPTCHA Image