mharthay-jdhb-danshamwzan-w-tathyrgdhary-br-anha_image

مهارت‌های جذب دانش‌آموزان و تأثیرگذاری بر آن‌ها

امتیاز:

معلم‌راهنما، راهبر تربیتی عده‌ای از دانش‌آموزان -معمولاً دانش‌آموزان یک پایه- در مدرسه است. تعریف این جایگاه در مدرسه، از ابتکارهای مؤسسان مدارس اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای تربیتی نوظهور، در چارچوب مدرسه بوده است. دست‌اندرکاران مدارس اسلامی یکی از عوامل موفقیت‌های خود را در تربیت،استفاده از «نظام معلم‌راهنمایی می‌دانند. جایگاه و وظایف معلم‌راهنما، با مشاور مدرسه متفاوت است. به طور خلاصه می‌توان گفت که مشاور منتظر مراجعه‌کننده است و بیشتر به درمان می پردازد؛ اما معلم راهنما کنش‌گر و در پی پیش‌گیری از آسیب‌ها و رشد دانش‌آموزان است.
معلم‌راهنما برای ایفای نقش تربیتی خود، به کسب دانش‌ها و مهارت‌های گوناگونی نیاز دارد. یکی از منابع ارزشمند برای دانش‌افزایی، مرور تجربه‌های انباشته‌ی معلمان راهنمای باتجربه و باسابقه است. هدف این کتاب و مجموعه‌های مشابه آن جمع آوری، دسته‌بندی و ارائه‌ی این تجربه‌ها برای استفاده دیگر معلمان و مربیان و سایر مشتاقان عرصه تعلیم و تربیت است. علاوه بر این، با نگارش این تجربه‌ها می‌توان زمینه‌ی نقد و بررسی دوباره‌ی آن‌ها و نیز هم‌افزایی با تجربه‌های سایر فعالان حوزه‌ی تعلیم و تربیت را فراهم آورد.
مجموعه‌ی پیش رو، پیرامون «چگونگی جذب دانش آموزان در مدرسه» و حاصل ساعت‌ها گفتگوی مشترک و هدف‌مند گروهی از معلمان راهنما و دست اندرکاران کارآزموده در امر تعلیم و تربیت در مدارس اسلامی است. در خلال این گفتگوها تجربه‌ها، خاطره‌ها و روایت های فراوانی با حفظ محتوا و تغییر اسامی و اندکی دخل و تصرف در چهارچوب ماجرا، بیان شده است که این امر، سبب فهم بهتر موضوع و جذاب شدن متن می شود.
درباره موضوع این کتاب باید گفت که بعد از شناخت دانش‌آموزان، از جمله ابتدایی‌ترین گام‌های معلم‌راهنما در راستای تحقق اهداف تربیتی، برقراری ارتباط صمیمانه و جلب اعتماد دانش‌آموزان و به عبارتی «جذب» ایشان است. موضوعی که این کتاب از میان تمامی وظایف معلم راهنما آن را انتخاب کرده و شرح می دهد.

Buy

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
امتیاز شما:
CAPTCHA Image