rahimian-moallemrahnama_image

روایت علیرضا رحیمیان از معلم‌راهنما در مکتب تربیتی دو استاد

امتیاز:

«معلم‌راهنما» در مدرسه‌ی دینی نوین، یکی از گران‌سنگ‌ترین یادگارهای دو پیش‌کسوت تعلیم و تربیت، مرحوم استاد رضا روزبه و علامه کرباسچیان است. معلم‌راهنما، عهده‌دار نوعی تأثیرگذاری پایدار تربیتی است که از راه مربی‌گری (نه فقط معلمی) حاصل می‌شود.

 معلمان راهنما در مدرسه، بر اسب حکم‌رانی سوار نیستند؛ بلکه در پیاده راه رفتن و مصاحبت با دانش‌آموزان و در همکاری صمیمانه با سایر معلمان و کارکنان، ظرفیت‌های بالقوه‌ی منابع انسانی حاضر در مدرسه را کشف و آشکار می‌کنند. آنان با تمرکز بر روند تغییرات وضعیت درسی و تربیتی تک‌تک دانش‌آموزان، همه‌جانبه‌نگری در ارزیابی‌ها، انعطاف‌پذیری در فراز و نشیب روابط، تعهد به ادای وظیفه‌ی الهی، صبوری در پیمودن مراحل تدریجی تربیت و امید به فضل خدا در راهنمایی بندگانش به سوی کمال، این نقش خطیر را ایفا می‌کنند.

 این کتاب حاصل پنج جلسه گفت‌وگو با دکتر علی‌رضا رحیمیان است که در آن به جایگاه «معلم راهنما» از دیدگاه این دو استاد پرداخته شده است. از آن‌جا که «معلم راهنما» با عناوین دیگری مثل سرپرست پایه، پدر دوره و مسئول تربیت هم‌پوشانی دارد، بازخوانی و نگاهی دوباره به چگونگی شکل‌گیری و تحولات تاریخی نقش معلم راهنما، به اجرای درست این نقش در مدارس امروز کمک خواهد کرد.

 این نوشتار در 9 بخش تنظیم شده است:

بخش اول: چارچوب تربیت دینی در نظام مدرسه

بخش دوم: جوهر معلم‌راهنمایی و ویژگی‌های آن

بخش سوم: دیگر ویژگی‌های معلم راهنما

بخش چهارم: نظام معلم‌راهنمایی در چارچوب مدرسه

بخش پنجم: توجه به جوهر معلم‌راهنمایی در چارچوب نظام مدرسه

پیوست اول: معلم‌راهنمایی از منظر علامه کرباسچیان

پیوست دوم: طرح تربیتی استاد رضا روزبه

پیوست سوم: آشنایی با راوی

پیوست چهارم: تصاویر

Buy

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
امتیاز شما:
CAPTCHA Image