برای آن‌که مدرسه ای، یک مدرسه بین‌المللی شود، لازم است برای انجام تمام برنامه هایش از موسسه مدارس بین‌المللی مجوز اخذ کند. فرایند اخذ مجوز به گونه ای طراحی شده است که مدارس متقاضی را در این موارد مورد حمایت قرار دهد:

  • تصمیم‌گیری برای این‌که آیا یک مدرسه بین‌المللی بشوند یا خیر
  • آشنایی و شناخت ماهیت و الزامات برنامه مدارس بین‌المللی
  • تشخیص میزان آمادگی آن‌ها برای اجرای برنامه مدارس بین‌المللی
  • برنامه‌ریزی به جهت تداوم و تقویت برنامه در طولانی مدت

فرایند اخذ مجوز مراحل متعددی دارد، که هر کدام اهداف و چارچوب زمانی مخصوص به خود را دارند. امکان دارد اجرای برنامه مدارس بین‌المللی، تغییراتی را در نظم و روال مدرسه ایجاد کند. راهنمایی‌های ذیل برای کمک به مدارس در طی مسیر اخذ مجوز ارائه شده است.

 

«دریافت فایل»