این پژوهش به سفارش موسسه متن در سال 1394 زیر نظر آقای دکتر حمید رحیمیان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) و آقای دکتر محمد ضیائی موید (دانش‌آموخته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش از دانشگاه تهران) به انجام رسید. 

چکیده پژوهش: 
چگونه یک مدرسۀ موفق و اثربخش تأسیس کنیم؟ افراد دلسوز متعددی هستند که در سال‌های اخیر این سؤال را از مدارس غیردولتی موفق پرسیده‌اند و پاسخ‌های مشابه و گاه متفاوتی دریافت کرده‌اند. مقالۀ پیش‌رو نتیجۀ پژوهشی داده‌بنیاد است که سعی کرده با مراجعه به 28 نفر از متخصصین و صاحب‌نظران این مدارس گام‌های تأسیس یک مدرسه را استخراج کند. این مصاحبه‌ها بر اساس روش تئوری داده‌بنیاد کدگذاری و مقوله‌بندی شد. مقوله‌های به‌دست آمده در جلسات متعدد کارشناسی تحلیل گردید و حاصل، گام‌هایی برای تأسیس مدرسه است. لازم به تذکر است که این الگو تنها «نقشۀ راه» تأسیس مدرسه را نشان می‌دهد و اصطلاحاً «هندبوک» نیست، یعنی بدون مشورت با یک نهاد باتجربه و استفاده از بسته‌های راهنمای مکمل این الگو، به احتمال بسیار قوی کسی نمی‌تواند فقط با اتکا به همین الگو، مدرسۀ موفقی تأسیس کند.

«دریافت فایل»

برخی از مصاحبه‌های انجام شده:

- گفتگو با استاد محسن کاشانی وحید

«دریافت فایل»

- گفتگو با استاد اکبر خواجه‌پیری

«دریافت فایل»

- گفتگو با استاد علی دوایی

«دریافت فایل»

- گفتگو با استاد مهدی تنها

«دریافت فایل»

-گفتگو با دکتر عبدالرضا سبحانی

گفتگو با جناب آقای محمدحسین معینی